Podgora

Koupání

Koupání

Krásná, poměrně úzká pláž z drobných oblázků a písku, spousta zeleně. Po stavebních úpravách byla sice rozšířena, ale i tak bývá v sezóně přeplněna. Část pláže se nachází přímo pod pobřežní komunikací. Na severozápad a na jihovýchod se táhnou další užší pruhy stíněných pláží.

Podgora
Podgora, pláž u hotelu Podgorka